Fakturačné údaje:

polep.sk s.r.o., Šrobárova 739/21
979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
IČO: 475 902 54 DIČ: 2023 9779 01
ičDPH: SK 2023 9779 01

IBAN SK53 8330 0000 0026 0052 7526

Adresa predajne:
Družstevná 3, 979 01 Rimavská Sobota

otvorená:
Pondelok – Piatok
8:00 – 16:00